И
.
Порталът на Вашия успех !
ПОРТАЛ  ЗА  АРХИТЕКТУРА,  СТРОИТЕЛСТВО,  БЛАГОУСТРОЙСТВО  И  СТРОИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ.   ФУНКЦИОНИРА  ОТ  1  ДЕКЕМВРИ  1997  ГОДИНА
И
Назад към първата страница Портал  От ВАС за ВАС
АСОЦИАЦИИ
и
И
Отваря се в нов прозорециАсоциация на Балканските палати - съдейства на фирмите от страните членки на асоциацията в развитието на техните двустранни и многостранни връзки
Отваря се в нов прозорециАсоциация "Българска книга" - Организиране на панаири на книгата, изложби и симпозиуми, както и други дейности и прояви, свързани с книгоиздаването
Отваря се в нов прозорециАсоциация "Български детски и младежки парламент"
Отваря се в нов прозорециАсоциация “Български пипер” - информация за асоциацията
Отваря се в нов прозорециАсоциация на българските авиокомпании
Отваря се в нов прозорециАсоциация на българските кабелни оператори (АБКО) - обединява български кабелни оператори, защитава интересите на своите членове и подпомага процеса на развитието им
Отваря се в нов прозорециАсоциация на българските предприятия за международни превози и пътища /АЕБТРИ/ - информация за асоциацията, международни спогодби, транс-инфо, пътища, учебен център, Българско транспортно издателство
Отваря се в нов прозорециАсоциация на българските радио и телевизионни оператори (АБРО) - Независима, неполитическа организация с идеална цел в сферата на радио- и телевизионната индустрия
Отваря се в нов прозорециАсоциация на българските черноморски общини (АБЧО) - Координира общините-членки в сферата на икономиката, науката, екологията, устойчивото развитие и организира  усилията им за решаване на общите за Черноморския регион проблеми
Отваря се в нов прозорециАсоциация "Деца в мрежата" - Програмата за родители, учители и деца за безопасно сърфиране в мрежата
Отваря се в нов прозорециАсоциация “Древна българска земя” - Изследване, проучване, реставрация и популяризиране на българското материално и духовно наследство, развитие на културния туризъм, опазване на околната среда и екологията в България
Отваря се в нов прозорециАсоциация за граждански инициативи “Лотос” - Работи активно в сферите на екологията, селското стопанство и туризма
Отваря се в нов прозорециАсоциация за информационна сигурност - популяризиране необходимостта от информационна сигурност (ИС), насърчаване ниво на професионализъм и етика в областта на ИС
Отваря се в нов прозорециАсоциация за малки и средни предприятия
Отваря се в нов прозорециАсоциация на месопреработвателите в България - дейности, календар, ключови теми
Отваря се в нов прозорециАсоциация на научноизследователските фармацевтични производители в България
Отваря се в нов прозорециАсоциация на Общини от Южен Централен Район
Отваря се в нов прозорециAсоциация на преводачите в България
Отваря се в нов прозорециАсоциация “Приятели на железопътния транспорт” - популяризиране на железопътния транспорт
Отваря се в нов прозорециАсоциация на производителите на безалкохолни напитки
Отваря се в нов прозорециАсоциация на Работещите по Алпийски Способ
Отваря се в нов прозорециАсоциация "Развитие на информационното общество" - Независима неправителствена организация с идеална цел
Отваря се в нов прозорециАсоциация "Родители" - Развива идеята за родителството като основна духовна ценност в обществото, а семейството като естествена среда за отглеждане и възпитание на децата
Отваря се в нов прозорециАсоциация "Социална алтернатива" /АСА/ - Доброволна, независима и демократична организация за социално и професионално подпомагане на граждани и групи от обществото
Отваря се в нов прозорециАсоциация на счетоводните къщи в България
Отваря се в нов прозорециАсоциация "Телекомуникации" - регулиране на професионалните и колегиалните отношения между дружествата от сферата на телекомуникациите и далекосъобщителните оператори
Отваря се в нов прозорециАсоциация на търговските банки - англ. ез.
Отваря се в нов прозорециАсоциация за човешки права - Защитава правата, нарушени със законите за реституция
Отваря се в нов прозорециAssoiation of commersical banks - Нестопанска организация, подпомагаща своите членове при осъществяване на банковата им дейност 
Отваря се в нов прозорециБългарска асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА) - неправителствена организация на независими регионални агенции и бизнес  центрове за подпомагане на малките и средните предприятия и регионалното развитие в България
Отваря се в нов прозорециБългарска асоциация за алтернативен туризъм - Работи за устойчивото развитие на селския, екологичния и културния туризъм в България
Отваря се в нов прозорециБългарска асоциация гражданско общество и правни инициативи (БАГОПИ) - Съдейства за разрешаването на обществени конфликти, правни спорове, колективни интереси и  за утвърждаване на социални условия и принципи за зачитане и защита на човешките права и интереси
Отваря се в нов прозорециБългарска асоциация за изследвания на европейската общност (БЕКСА) - интеграционни формати на европейската сигурност и отбрана
Отваря се в нов прозорециБългарска асоциация за изолации в строителството (БАИС)
Отваря се в нов прозорециБългарска асоциация по информационни технологии (БАИТ) - цели налагането на информационните технологии като приоритетни в развитието на националната икономика
Отваря се в нов прозорециБългарска асоциация на кооперативните кредитни организации - Обединява кредитните кооперативни съюзи и федерации в страната
Отваря се в нов прозорециБългарска асоциация за системи за аларма
Отваря се в нов прозорециБългарска асоциация на лицензираните кабелни оператори (БАЛКО) - защита на професионалните интереси на лицензираните кабелни оператори в България
Отваря се в нов прозорециБългарска асоциация на туристическите агенции
Отваря се в нов прозорециБългарска асоциация по пест контрол - представяне, членове, нормативни актове, медии
Отваря се в нов прозорециБългарска Асоциация по Ски Свободен и Екстремен Стил
Отваря се в нов прозорециБългарска Интернет асоциация (БИНА) - съдействие и участие в процеса на индустриално саморегулиране на пазара на Интернет услуги
Отваря се в нов прозорециБългарска национална асоциация на потребителите - Защита правата и интересите на потребителите, предоставяне на информация за по-лесно ориентиране в пазарната среда,  съдействие при нарушаване на правата и интересите на потребителите
Отваря се в нов прозорециБългарска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси - НПО, подпомагаща професионалистите в областта на управлението на човешките ресурси
Отваря се в нов прозорециБългарска национална асоциация на собствениците на огнестрелно оръжие
Отваря се в нов прозорециBulgarian International Business Association /BIBA/ - Българска международна стопанска асоциация (БИБА): борд, членове, връзки, общности, публикации, предстоящи събития
Отваря се в нов прозорециЕвропейския Младежки Парламент – България
Отваря се в нов прозорециИнтернет парламент - асоциация на младите юристи
Отваря се в нов прозорециНационалната асоциация "Жени в науката" - Национално, доброволно, непартийно и недържавно обединение на жени от университети, академии, институти, висши училища и други  организации в системата на висшето образование, научно-образователната и научно-изследователската дейност
Отваря се в нов прозорециНационална асоциация на лицата и сдруженията, извършващи частна охранителна дейност
Отваря се в нов прозорециНационална асоциация "Правна инициатива за местно самоуправление" - Ефективно местно самоуправление и диалог на местната с централната власт
Отваря се в нов прозорециНационална асоциация на слепоглухите в България (НАСГБ)
Отваря се в нов прозорециНационалната асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана (НАФТСО)
Отваря се в нов прозорециРегионална Асоциация на Общини "Тракия"
Отваря се в нов прозорециРегионални индустриални стопански асоциации (ИСА) - списък с линкове към асоциациите в страната от Българската стопанска камара
Отваря се в нов прозорециХорека - национална асоциация хотел, ресторант, кафетерия /ХОРЕКА/ - на производители и вносители на ново професионално хотелско, ресторантско и барово оборудване
И
Назад към първата страница Портал  От ВАС за ВАС
горе
и