č
Portal do waszego sukcesu !
č
PORTAL ARCHITEKTURY BUDOWNICTWA, ZAGOSPODAROWANIA I PRZEMYSŁU BUDOWNICZEGO. FUNKCJONUJE OD 1 GRUDNIA 1997 ROKU
č
home
Informacia o wlasciciela portalaFirmy proponuia swoich produktowFirmy szukaja materialow i wyrobowInformacia branzowaPrzedkladane propozycie do odpoczynkuPrezedkladanie i poszukiwanie majatkow nieruchomychInformacia gieldowaPredkladanie wtworow sztuki piekniej
č
Bulgarian FORUM.BG č
Czech FORUM.CZ
German FORUM.DE
English FORUM.EN
Spanish FORUM.ES
French FORUM.FR
Greek FORUM.GR
Macedonian FORUM.MK
Polich FORUM.PL
Romanian FORUM.RO
Russian FORUM.RU
Turkish FORUM.TR
č
č
č
 
č
O NAS
č
IIInformacja o wlasciela portala

    Narodowy system informacyjno-reklamowy architektury, budownictwa, zagospodarowania i przemysłu budowniczego znajduie się na rynku od 1990 r. 
   Proponuie produktów i usłóg ekipą specjalistów dyplomowanych praktyką długoletnią a tak samo i precyzyjną, techniką wysoko produktywną
Działalność wydawnicza – wydania drukarskie i elekroniczne
Reklam drukowany i elektroniczny Firm
Wykonanie WEB-stron i SIDE firm HOST SIDE firm
Prezentowanie elektroniczne firm, materialów, technologie
Działalność informacyjna i konsultantska
Opracowanie rynków i badania marketingowych
Zorganizuje prezentacie firm, seminariumy i konferencie
    W 1993r firma IRIS stworzyła Narodowy system informacyjno-reklamowy o architekturze, budownictwie, zagospodarowania i przemysłu budowniczego
 
 

IISYSTEM  Ot VAS za VAS  / Od WAS dla WAS /

SYSTEM "Ot VAS za VAS"  / Od WAS dla WAS /

Narodowy system informacyjno-reklamowy architektury, budownictwa, zagospodarowania i przemysłu budowniczego

aktualizowana i nowa ofertowa która przedkłauje bułgarski rynek budownictwa – wutwórcy, importery, kupcy; informacja naukowo-techniczna i ekonomiczna o specialistach kierunkowych
badania marketingowe o umawiania się, szczegółowa, informacja specjalizowana o specjalistach kierunkowych, zamówienia o przekładach, kontakty z firmami, prezentacje, udział w jarmarkach, wystawy i zjazdy
przygotowanie pryed drukiem, wydzielanie kolorow, drukowanie materiałów reklamowo-informacyjnjch, katalogów i t.d.
elektroniczna i wideoinformacja, uprawa komputerowa, wideo 
ciągle dostępna baza elektroniczna o materiełach, maszunach, objektach, projektach, technologiach
katalogi specjalizowane o budownictwie
elektroniczne i dkukarskie wydania

   Od 1993r. podtrzymuje Elektroniczną bazę dań. Informacja zostaje aktualizowana w czasie realnym. 
  Abonenty dostają informację z bazy dań ciągle, bez przerwy poprzez internet, periodyczne przez internet albo na CD; jednorazowo przy potrzeby, prezez internet allo CD, faksem, rozpieczętowaniem albo katalogami pocztą.  Program działa systemami operacyjnimi: Windows, Unix, Linux, PC-emq a tak samo MAG-en i Unix-em
i

BAZA DAŃ ELEKTRONICZNA
Od 1993 r. podtrzymuje następne główne rozdziały elektroniczne

MATERIAŁY
wszystkie rodzaje materyalów budowniczych od wytworcy i importerów – oferty cenowe aktualizowane w czasie realnym normy rozchodowe, technologie, wskaźniki techniczniej

FIRMY
adresy, przedmiot dziłalności, osoby do kontaktów

SMR
budowniczo – montażowe pracy

PROPONUJE
materiałów, maszyn, technologią  i innych propozycjach jak od firm tak samo i od osób

SZUKA
materiałow, maszym, technologię i inne poszukiwanych od firm i osób

WIADOMOŚCI
od firm, institucji specialistów

PRZETARGI
o materiałach, o maszynach, o technologiach, o obiektach

KONKURSY
o obiektach, miejscach pracy i inne

INFORMACYA NAVKOWO-TECHNICZNA
nowości techniczne
wiadomości, renomirowanych naszych i obcych źródeł  /sympoziumy, konferencje, jarmarki, wystawy/

DZIAŁNOŚĆ WYPOCZYNKOWA 
obiekty i miesca do urlopu

MAJĄTKI NIERUCHOME
zaproponowane i poszukiwane, prezez instytucje, firmy i obywatele

GIELDY BIULETINY PRZETA

RGOWE GIELD BULGARSKICH

KATALODGI FIRM BRANŻU
 
 

PRZEWAGI SYSTEMU

    System jest środkiem realnym dla dwukierunkowej wymianie informacyjnej między institucyami, firmami i specjalistami z branży ze wszystkimi wynikające z tego korzyści i wygody
Jeżeli jesteście wytwórcą albo importerem materiałów budowniczych, narzędzia i inne, po Waszego włączenia do Systemu, informacja podana od WAS będzie dochodziła w czasie realnym do specyalistów i firm zainteresowanych
Jeżeli szukacie prezedstawicieli albo dystributorów dla WASZYCH PRODUKTÓW, możecie wybierać między sprawdzonymi przez SYSTEMU FIRMAMI i wtedy wukorzystać naszych usług
Jeżeli proponuiecie albo szukacie obiektów, materialów, częsci DZIAŁALNOŚCI WASZEJ, możecie zwiewrzać się SYSTEMU
Jeżeli chcecie przedstawić WASZYCH PRODUKTÓW firmom i specialistom branży, SYSTEM może to zrobić
Jeżeli jesteście INWESTITOREM, PROJEKTANTEM, ARCHITEKTEM, BUDOWNIKIEM albo OBYWATELEM KTÓRY, ALBO REMONTUJE BUDUJE SOBIE DOM możecie będąc abonentem, albo przypadkiem wykorzystać informację prezechowywaną w BAZIE DAŃ ELEKTRONICZNYCH tak państwo może oszczędzić czasu, wysiłków i środków żeby rozwiązać problemów

WLĄCZANIE SIĘ W SYSTEM

   Jeżeli jesteście wytworcą albo IMPORTETEM materiałów budowniczych, instalacji, mechanizacji, narzędrzia  i inne, jeżeli jesteście BUDOWNIKEM, ARCHITEKTOREM, albo PROJEKTANTEM wlączanie się w SYSTEMU realizuje się zapłatą określoną sumą dla początkowego włączenia się INFORMSCJĄ WASZĄ oferty, normy rozchodowe technologie, usług podawanych koordynatów firmy pańskiej, działalność, przedstawiciele distrybutorzy, sklepy, katalogi, ososby do kontaktów i t.d. 
   DLA PODTRZYMYWANIA informację w baize dań elektronicznej płaca się taksą określoną 
   Z PANSKIEJ STRONY – jesteście zobowiąwzane podawać na czas wszystkie zmiany w ofertach, w normach rozchodowych, w technologiach, w usługach proponowanych, w koordynatch firmy pańskiej, w działalnośći, w przedstawicielach, w distrybutorach, w sklepach, w katalogach, w osobach do kontaktów i w inych podawanych pańskich informacjach
   NASZYM OBOWIĄZKIEM JEST ZAKTUNALIZOWAĆ W BAZIE DAŃ ELEKTRONICZNEJ jak i zabiezpieczyć dostępy do niej zainteresowanym: firmy, specialisty, instytucje, obywatele.

i

WYKORZYSTANIE SYSTEMU
   Jeżeli jesteście INWESTYTOREM, PROJEKTANTEM, ARCHTEKTEM, BUDOWNIKIEM, WYTWORCĄ, IMPORTEREM, SPECIALISTĄ, STUDENTEM ALBO OBYWATELEM, KTÓRY BUDUJE albo REMONTUJE SOBIE DOM może będąc abonetem państwo, albo przypadkiem wykorzystać informację przechowywaną i aktualizowaną w BAZIE DAŃ ELEKTRONICZNEJ.
   PRZED ABONEMENTEM JEST POTRZEBNIE wypełnić  dokładnie personalny pakiet abonementowy, którym uściślić informacji, na jakim okresie, w jaki sposób państwo życzy dostawać. Od tego zależy wartość usługi. Dla naczelnego wykorzystania płaca się określoną taksę. Dla okresowego otrzymywania płaca się taksę dla drugiego i nestępnych miesięcy do 5-go dnia mesięca bieżącego.
   Dla jednorazowego wykorzystania, incydentnej informacji, o której nie ma Państwo alonementu tak samo się ustala widok, zakres i sposób wysyłania. Ta informecja płaci się w czasie otrzymywania, jeżeli znaiduje się Państwo w ofisie SYSTEMU, PRZEKAZEM POCZTOWYM albo przekazem bankowym, jeżeli Państwo życzy otrzymać w innej miejscowości.
 

IIPRODUKTY SYSTEMU

1.KATALOCI W TRZECH FORMACH:
čCD katalog aktualizowany do dnia zakupowania
čWydrukowany papierem luksozowym
čDrukiem kolorowum dla użycia szerokiego
čW internecie

STRUKTURA KATALOGÓW

I.Dział A
Obejmuje informację pełną i krótką o materiałach, wytwórcy i kupcach materiałów i technologie budowniczych

II. Dział B
Obejmuje wszystko o wukonaniu technologii i stosowaniu materiałów  /projektowanie, wykonanie, remont/
Każdy katalog jest alfabetyczny – obejmuje kilka języków obcych, proponuje kwalifikację specjalizowaną jak i wskazania do pracy. Dla specjalistów przygtowane są produkty programowe ułatwiające wykorzystanja informacii.
 

2.PERIODYKI I JEDNOKROTNE DRUKARSKIE I ELEKTRONOWE WYDANIA
 

3.Informacyjnywww.otvaszavas.eu  w którym możecie znaleść informację o następnym:
FIRMY – informacja produkty, technologie
AKTUALNE – awangardowe materiały budownicze i technologie, szczególniejsza informacja dla specialistów z branży 
                       budowniczej, nowośći w dziedzinie procesu inwestycjinego, budowniczego i inna informacja pożyteczna.
MECHANIZACJA BUDOWNICZA
ORGANIZACJE
INFORMACJA NAUKOWO-TECHNICZNA
BAZA NORMATYWNA
DZIAŁALNOŚĆ WYPOCZYNKOWA
MAJĄTKI NIERUCHOME
INFORMACJA GIELDOWA

BIULETYN INFORMACJINY:
čnowośći
čwiadomośći
čprezetargi
čkonkursy, kursy
čsprzedaże
čposzukiwanie
čgielda “Firma zapotrzebuie”
čwydania budownicze
čwydania nacionalne
čwydania regionalne
čtargi, wystawy
čprojekty rozwinięcia socialno-ekonomicznego
čPortal informacja użytkowa: kalendarz podatkowy, kursy dewizowe, infobuzines biuletyn i inne informacje użytkowe
IIMapa sistemy
 
 

č
KROK ZA KROKIEM RAZEM STWARZAMY NOWEGO ... 
č
EUROPA
E-mail:činfo@otvaszavas.euččPortal:čwww.otvaszavas.eu www.fromyouforyou.eu
č
č
č
č Informacja wazna

 

č
Copyright ©ččOd WAS dla WAS