и
Порталът на Вашия успех !
и
ПОРТАЛ  ЗА  АРХИТЕКТУРА,  СТРОИТЕЛСТВО,  БЛАГОУСТРОЙСТВО  И  СТРОИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ.   ФУНКЦИОНИРА  ОТ  1  ДЕКЕМВРИ  1997  ГОДИНА
и
Локален български модулИнформация за собственика на порталаФирми предлагат свои продуктиФирми търсят материали и изделияИнформация от отрасълаПредложения и оферти за отдих и туризъмПредлагане и търсене на недвижимо имуществоБорсова информацияПредлагане на произведения на изкуството
и
ПУБЛИКУВАНЕ
и
   Добре дошли на страниците на Европейски интернационален портал От ВАС за ВАС – From YOU for YOU

1.Тук можете да публикувате подходящи материали и творби. Материалите и творбите да се изпращат на адрес publication.bg@otvaszavas.eu  Приемат се материали в формати doc, pdf, ppt, jpg, gif, както и линкове към материали, страници, сайтове.

и
2.1.В раздел ПРЕДЛАГАНЕ можете да предложете за публикуване материали за технологии, машини, съоръжения, възможности за повишаване на енергийната ефективност, архитектурни проекти, оборудване и обзавеждане, конструктивни решения, слънчеви системи, геотермални системи, водни и вятърни електроцентрали, топлоизолационни материали, хидроизолационни материали, биоенергетични системи, ВиК и вентилационни системи, методи и средства за опазване на околната среда, транспорт, механизация, предпазни средства за охрана на труда, противопожарни средства, финансиране – текст, графики, снимки. Материалите да се изпращат на адрес publication.bg@otvaszavas.eu като посочите раздел Предлагане.

и
2.2.В раздел ТЪРСЕНЕ можете да публикувате материали когато имате обекти, инсталации, проекти и търсите технологии, машини, съоръжения, възможности за повишаване на енергийната ефективност, архитектурни проекти, оборудване и обзавеждане, конструктивни решения, слънчеви системи, геотермални системи, водни и вятърни електроцентрали, топлоизолационни материали, хидроизолационни материали, биоенергетични системи, ВиК и вентилационни системи, методи и средства за опазване на околната среда, транспорт, механизация, предпазни средства за охрана на труда, противопожарни средства, финансиране – текст, графики, снимки за тяхното реализиране. Материалите да се изпращат на адрес publication.bg@otvaszavas.eu като посочите раздел Търсене.

и
2.3.В раздел ИНФОРМАЦИЯ можете да публикувате информационни, рекламни, публицистични материали за технологии, машини, съоръжения, възможности за повишаване на енергийната ефективност, архитектурни проекти, оборудване и обзавеждане, конструктивни решения, слънчеви системи, геотермални системи, водни и вятърни електроцентрали, топлоизолационни материали, хидроизолационни материали, биоенергетични системи, ВиК и вентилационни системи, методи и средства за опазване на околната среда, транспорт, механизация, предпазни средства за охрана на труда, противопожарни средства, финансиране – текст, графики, снимки. Материалите да се изпращат на адрес publication.bg@otvaszavas.eu като посочите раздел Информация.

и
2.4.В раздел ПОЧИВНО ДЕЛО - ТУРИЗЪМ можете да публикувате информационни и рекламни материали за туристически обекти, природни забележителности, екоекскурзии, хотели, мотели и услуги, организиране и провеждане на различни мероприятия, екотуризъм и т.н. Материалите да се изпращат на адрес publication.bg@otvaszavas.eu като посочите раздел Туризъм

и
2.5.В раздел НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО - ИМОТИ можете да публикувате информационни и рекламни материали за сгради, обекти, парцели, земеделски имоти, апартаменти, поддържане на сгради, обекти, къщи, апартаменти, градини, дворове, паркове, фонтани и други, които предлагате за продажба или отдаване под наем. Материалите да се изпращат на адрес publication.bg@otvaszavas.eu като посочите раздел Недвижимо имущество

и
2.6.В раздел БОРСИ можете да предложите за публикуване банери и връзки към борси както и борсова информация. Материалите да се изпращат на адрес publication.bg@otvaszavas.eu като посочите раздел Борси.

и
2.7.В раздел АРТ ГАЛЕРИЯ можете да предложите за публикуване разнообразни творби – картини, графики, рисунки, пана, фотография, разкази, публицистични творби, музикални произведения и др. Но само такива, които имат художествена стойност, творчески заряд, публицистична значимост.
   Тук могат да публикуват автори, галерии, организации, институции, както отделни творби, така и цели колекции, изложби. 
За публикуване могат да се предлагат банери, както и връзки към страници и сайтове на автори, галерии, организации, институции на които са поместени творби. 
   За предпочитане са творби с тематична насоченост като тази на Европейски мултинационален портал От ВАС за ВАС - From YOU For YOU, но се приемат и други подходящи творби. 
   Публикуването в този раздел е безплатно. Условието е на тях да се инсталира банер със връзка към Европейски мултинационален портал От ВАС за ВАС - From YOU For YOU. Но може да се уговори и друго. Материалите и творбите да се изпращат на адрес publication.bg@otvaszavas.eu като посочите раздел Арт галерия.

3.Ако не можете да изпратите материалите в посочените формати, изпратете текст, графики, снимки. Редакторите ще направят това.
4.Трябва да посочите раздела, името и фамилията на автора, възраст, народност, електронна поща, скайп, телефон, GSM, учебно заведение, организация, фирма, институция. Разбира се каквито имате.
5.Материали на ученици, студенти, преподаватели от учебни заведения, организации и нестопанска дейност ще бъдат публикувани безплатно.
6.Материали на фирми ще бъдат публикувани срещу заплащане. 
7.Материалите ще бъдат прегледани от редакторите и след одобрението им публикувани в посочения от Вас раздел, на езика на който са написани.
8.След публикуването ще бъдете информирани с електронна поща.
9.Неподходящите материали се отхвърлят.
10.Отговорност за достоверността на материалите носят само и единствено авторите.

и
РЕКЛАМНИ БАНЕРИ
и
1.Можете да позициониране Ваши банери срещу съответно заплащане. От банерите може да се направи връзка към посочена от Вас страница. Информация за размерите, позиционирането на банерите и цените можете да намерите тук. Банерите да се изпращат на адрес  adversit.bg@otvaszavas.eu. като посочите размерите, позиционирането на банерите във съответния раздел. Приемат се материали в формати jpg, gif, swf.
2.Неподходящи по тематика банери не се приемат.
3.Отговорност за достоверността на материалите носят само и единствено авторите.

и
ВАЖНО

1.В раздел ВАЖНО можете да предложите информация – текст, графики, снимки. Банери със връзки, както и връзки към страници и сайтове с важна и актуална информация,
2.Банери с подходящ размер, връзка към сайтове и страници, както и информация – текст, графики, снимки да се изпращат на адрес: publication.bg@otvaszavas.eu за раздел Важно. Приемат се материали в формати doc, pdf, ppt, jpg, gif. 
3.След отпадане на актуалността банера и връзката, както и информацията ще бъдат премахнати освен ако не е уговорено друго.
4.Отговорност за достоверността на материалите носят само и единствено авторите.
 
 

Интернационален информационен форум  От ВАС за ВАСFrom YOU for YOU

    Динамичния български модул - Форум От ВАС за ВАСFrom YOU for YOU на Европейски интернационален портал От ВАС за ВАС – From YOU for YOU е една реална среда за информационен обмен между граждани, специалисти, фирми, институции, организации относно бранша архитектура, строителство, благоустройство, строителна промишленост, енергоефективност, възобновяеми енергоизточници, топло и хидроизолация на сградния фонд, инфраструктурни обекти, инсталации, екология, конструкции. 
   Тук можете да изкажете мнение, да направете предложение, компетентно да отговорете на въпросите, да потърсите помощ.
   Регистрацията в Интернационален форум От ВАС за ВАСFrom YOU for YOU е безплатна, бърза и лесна. 

   Възползвайте се от възможността информация за вас, за вашите продукти да достигне до широка аудитория от фирми, специалисти и граждани!
 
 
 

Totem protector
и
и
ЕВРОПА
Електронна поща:иinfo@otvaszavas.eu
Форум: http://forum-otvaszavas-bg.otvaszavas.eu/
Европейски интернационален портал От ВАС за ВАС:иhttp://www.otvaszavas.eu/Bulgaria/index.htm  и  www.fromyouforyou.eu
и
и
и
Copyright ©иОт ВАС за ВАС